از گفتن و نوشتن

«نه چیزی هست که بگویی؛ نه چیزی که با آن بگویی؛ نه چیزی که از آن بگویی؛ نه توانی برای گفتن و نه میلی به گفتن. اما باید گفت....» «فقط روزهایی که می‌نویسم»…

مسی پشت جعبه‌ی پیانو

مسی با پیراهن شماره‌ی ده بارسا نشسته پشت جعبۀ پیانو و برای دل خودش یک آهنگ کلاسیک را می‌نوازد. صدای نخراشیده بلندگوی ایستگاه قطار چیزهایی را به فرانسه می‌گوید.…

آقاگل

اینجا از زندگی، داستان، فوتبال و گاهی چیزهای دیگر حرف می‌زنم.

دسته بندی مطالب

شبکه‌های اجتماعی

گودریدز دو کلمه حرف حساب
PicsArt_12-07-02.25.48

سروتاب

کانال تلگرام سروتاب