درخت زندگی

نمی‌دانم فیلم مستر نوبادی را دیده‌اید یا نه، فیلم داستان زندگی پیرمردی است ۱۱۸ ساله که آخرین انسان میرای روی زمین است. روایت زندگی نیمو از یک ایستگاه قطار آغاز…

آقاگل

اینجا از زندگی، داستان، فوتبال و گاهی چیزهای دیگر حرف می‌زنم.

دسته بندی مطالب

شبکه‌های اجتماعی

گودریدز دو کلمه حرف حساب
PicsArt_12-07-02.25.48

کانال تلگرامی

PicsArt_12-07-02.26.53