همین است که هست!

باخت به پورتو چیزی نبود که دوستش داشته باشم. باخت به اتلتیکو هم چیزی نبود که حقمان باشد. در بازی با لیورپول هم به بدشانسی خوردیم و البته با کم تجربگی بازی را…

آقاگل

اینجا از زندگی، داستان، فوتبال و گاهی چیزهای دیگر حرف می‌زنم.

دسته بندی مطالب

شبکه‌های اجتماعی

گودریدز دو کلمه حرف حساب
PicsArt_12-07-02.25.48

کانال تلگرامی

PicsArt_12-07-02.26.53