از گفتن و نوشتن

«نه چیزی هست که بگویی؛ نه چیزی که با آن بگویی؛ نه چیزی که از آن بگویی؛ نه توانی برای گفتن و نه میلی به گفتن. اما باید گفت….»

«فقط روزهایی که می‌نویسم»

«آرتور کریستال»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.