حرام شدن شراب به عهد کیقباد (سحر با کتاب)

چنین گویند که شراب تا به عهد کیقباد مباح بود و خلق بر خوردنِ آن مداومت می‌نمودند؛ تا روزی کیقباد به صحرا طوفی می‌کرد (گردش می‌کرد)، مستی را دید افتاده و زاغ آمده و چشمانِ او را از حدقه برمی‌کشید. چون کیقباد آن را بدید، شراب را حرام کرد و ندا فرمود که کسی باید که گردِ شراب نگردد و از فرمان عدول جایز نشمرد. (دیگر کسی نباید به سراغ شراب برود و از این فرمان کوتاهی نکند.) و مدّتی خلق از بیمِ شمشیرِ او از نوشیدنِ شراب ممتنع شدند؛ تا روزی شیری از شیرخانه بجَست و خلق از پیشِ او به هزیمت می‌رفتند (فرار می‌کردند) و کس او را نمی‌توانست گرفت. جوانی پیشِ او آمد (جوانی به سمت شیر رفت)، در دوید و گوشِ او را بگرفت و می‌رفتند و کس او را نمی‌توانست، تا شیربان برسید و آن را دربند کرد.
شاه گفت: بنگرید که این چه مرد است که واجب کند (معلوم است که) یا مست باشد یا دیوانه! و چون آن مرد را بیاوردند و ازو سؤال کردند که سببِ این جرأت چه بود. گفت: من مدّتی است تا در سودایِ عشقِ عم‌زاده‌یِ خودم (عاشق عموزاده‌ی خودم هستم)؛ و عمّ من به سببِ ضیق مجال و تنگدستیِ من، دختر را به من نمی‌دهد. امروز سوزِ عشق به غایت رسید و غلبه‌یِ اشتیاق به نهایت انجامید. قدری شراب داشتم کُهَن در خانه، قدحی از آن بنوشیدم و گفتم: اگر جان در سرِ کار شود، شاید باری ساعتی بارِ غمِ عشق از دلِ من کمتر شود. پس ندا بفرمود (دستور داد) که شراب چندان خورید که شیرگیر شوید نه چندان که زاغ چشم‌هایتان برکند.

بیت:
شاه دارو بُوَد شراب، ولی
زو چو برحدِّ اعتدال خوری
باز با زهر همبری سازد
تو به افراط اگر زلال خوری

 

#گزیده_جوامع_الحکایات
حرام شدن شراب به عهد کیقباد
#سدید_الدین_محمد_عوفی

4 نظرات
 1. نسرین می گوید

  الله الله از عشف که شیرگیر می‌کنه آدما رو

  1. آقاگل می گوید

   الله. الله.

 2. معصومه می گوید

  شراب شیر گیر کرده بودااا 🤔🤔

  ..

  دستمریزاد به این انتخاب های عالی. لذت میبریم.

  1. آقاگل می گوید

   ارادتمند.
   .
   گویا شراب‌ کم که می‌خورن، شجاع میشن.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.