مرور رده

فوتبال نگاری

مستطیل جنسیت نگر

«بعد از اتمام بازی گله‌ای از موجودات خشمگینِ ظاهراً زن، با دامن‌های پف‌دار به من حمله کردند. اگر اجازه‌ داشته باشم قضاوت کنم، بعضی از آن‌ها مادر هم بودند. چون نوزادان بی‌گناهی…

مکانی برای درد و رنج

یک: در دنیا فقط دو ورزشگاه است که زمین چمنش را با خون آب‌یاری کرده‌اند. اولی ورزشگاه ملی خولیو مارتینز شیلی است و دومی ورزشگاهی است در شاهدشهر تهران. نمی‌دانم فاصله‌ی ایران…