مرور برچسب

زندگی و زیستن

زیستن

صدای لپتاپ را بسته‌ام و حوصله‌ی اینکه بلند شوم و در تاریکی دنبال سیم هندزفری بگردم را ندارم. به جایش نشسته‌ام و این دو دقیقه را بدون صدا و فقط با تکیه بر تصویر…