مرور برچسب

فوتبال‌ زنان

مستطیل جنسیت نگر

«بعد از اتمام بازی گله‌ای از موجودات خشمگینِ ظاهراً زن، با دامن‌های پف‌دار به من حمله کردند. اگر اجازه‌ داشته باشم قضاوت کنم، بعضی از آن‌ها مادر هم بودند. چون…