مرور برچسب

یورو2020

زیبایی بر بستر فاجعه

بازی بلژیک و دانمارک است. دومین بازی دانمارکی‌ها پس از آن فاجعه‌ی دردناک. دانمارکی که برابر فنلاند یک هیچ مغلوب شده‌. دانمارکی که بهترین ستاره‌ تیمش دقیقه‌ی 43…